Liljekonvall

Liljekonvall

Jeg så deg i skogens tunneller

Liljekonvall

Mitt liv følt gjennom varme hender

Linjekonvall

Den saliggjørende bris, en tropenatt

Liljekonvall

Vi hører nattens stemmer

Liljekonvall

Uglen som vet om oss i sitt skyggefulle tre

Liljekonvall

Høsten ankommer, svake isdrag i luften

Liljekonvall

Vi møttes, holdt hender, lo sammen, bedåret

Liljekonvall

Nå følger drømmen sine egne leier

Liljekonvall