Sigøynerne kommer ikke lenger

Sigøynere kommer ikke lenger i campingvogner

for å spå framtiden

De håper framtiden en dag skal komme til dem

på et asylmottak i Europa,

at noko vidunderleg skal skje, at det må skje,

at tidi skaø opna seg, at hjarta skal åpna seg,

at dører skal opna seg, at Norge skal åpne seg,

at advokat-kontoret er et sted hvor drømmer

går i oppfyllelse

Sigøynere kommer ikke lenger enn til et transittmottak

De drar, men vender alltid tilbake til asylmottaket;

det siste stedet i Europa, sigøynernes sted.

- Cathrine Grøndahl